7. Jeleń byk (4/12)

 • Ósmak nieregularny, 8 lat, masa 115 kg.
 • Ambona nad Bajorkiem, 27.09.1985r.
  • Strzał - godz. 7 00
   • 70 m.- komora
 • Opis:
  • Po długiej obserwacji w gęstej mgle zdecydowałem się strzelać.
  • Poszukiwania trwały ponad dwie godziny, błądziłem we mgle, wracałem do ambony by jeszcze raz zlokalizować miejsce strzału - ciągle bezskutecznie.
  • Aż w końcu... leżał 20 metrów od miejsca, w którym go strzelałem.