2. Sarna kozioł (1/8)

 • Widłak, 5 lat, masa 15 kg.
 • Ambona Środkowa, 11.05.1984r.
  • Strzał - godz. 20 20
   • 50 m.- komora
 • Opis:
  • Pierwszy dzień sezonu na kozły.
   Rano widziałem kilka sztuk - żadnego selekta.
  • Wieczorem spośród wielu kozłów, trzy podeszły bardzo blisko.
   Ten trzeci zasłużył na kulę - wybitny degenerat.