4. Sarna kozioł (3/10)

 • Szóstak nieregularny, 4 lata, masa 16 kg. zdjęcie
 • Ambona Wysoka, 5.08.1984r.
  • Strzał - godz. 8 00
   • 7 m.- na sztych - komora
 • Opis:
  • Strzelony tuż pod amboną, jak sama nazwa mówi "Wysoką". Ma ona 5 metrów - to znaczy, że kozioł był tuż przy drabinie!
  • To już trzeci kozioł w tym sezonie. To były czasy!
  • Z planowanego (dla 36 selekcjonerów koła) odstrzału 17 kozłów, w 4 osoby (Zbyszek, Krzysiek, Mariusz i ja) strzeliliśmy 15 sztuk, nie dlatego, by innym zabrakło, inni po prostu nie polowali.
  • To był ostry sezon, po nim ostra 4 osobowa impreza, a potem też nie łagodna zazdrość innych... mimo, że oni nawet nie próbowali strzelić.