9. Sarna kozioł (7/18)

  • Szydlarz, 5 lat, masa 14 kg.
  • Ambona na Łączniku, 28.09.1987r.
    • Strzał - godz. 17 50
      • 50 m.- komora
  • Opis:
    • Poszukiwania tego kozła zajęły mi wiele godzin. Kilka razy zrezygnowany odchodziłem do samochodu i wracałem. Pewny strzał z ambony na 50 metrów i nic? Żadnego śladu racic, ani kropli farby? To niemożliwe! I po raz kolejny: wejście na ambonę, lokalizacja pozycji kozła w momencie strzału, żmudne przeglądanie listków i łodyg roślin w poszukiwaniu farby. Wreszcie jest! Kozioł leżał w głębokim rowie odwadniającym, gęste trawy przykryły go całkowicie.