Maj 2006. W naszym rudzkim obwodzie budujemy bardzo porządny paśnik dla zwierzyny grubej.
Na betonowym fundamencie, z dębowymi słupami i więźbą przygotowaną przez cieślę.