W paśnikach systematycznie
uzupełniane jest ziarno.

Tu - Zbyszek i Maciej Ciemniewscy
na chwilę przed wykryciem kłusowników.