Pierwszy dzik Grześka Wieczorka, strzelony w listopadzie 2003r.