Hubertus 2003. Podczas poświęcenia sztandaru nasze Koło otrzymało
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej.