Hubertus 2006 - pokot nie zmieścił się na zdjęciu nie dlatego, że był olbrzymi.
Leżały 4 jelenie, 2 dziki i sarna. Czy aparat niestrojny, czy się ktoś tam myli?