Pierwszy piżmak
strzelony przez Jerzego Wieczorka
w kwietniu 2005r.