Wieniec byka strzelonego przez Krzyśka Ciemniewskiego 18.09.2005r.