Wieniec byka strzelonego przez Krzyśka Ciemniewskiego 20.09.2005r.