Dzik o masie 95 kg (!)
strzelony 25.09.2003r.
przez Krzyśka Polończyka.

To jego pierwszy dzik w życiu.