Jeleń byk strzelony przez Kol. Gintera Nazińskiego 23.09.2006r.
To najcięższy byk tego rykowiska - ważył aż 178 kg.