Tak potężny byk nałożył zaledwie wieniec ósmaka o masie 3,8 kg.