Trofea z kilku dni rykowiska 2005. Od prawej stoją wieńce zdobyte przez:
S. Paździora, S. Paździora, M. Świerkota, S. Paździora (dalej - poprzednie zdjęcie).