Nadleśnictwo nie kwapiło się do remontu swojej stodoły, ani do partycypacji w jego kosztach.
Uznaliśmy, że dłużej taka rudera straszyć u nas nie może i remont zrobiliśmy sami.