Pokot po udanym polowaniu w Rudach (jak zwykle kiedy prowadzi Józek) - listopad 2005.