Sukcesy z dnia 24 września 1997r

Jeden ranek na rykowisku - 24.09.1997r.: trzy byki i dzik.
Takie rozkłady należą już dziś do rzadkości.
Od lewej: B. Franik, J. Otręba, R. Klimek, N. Skubela.