Piękny i bardzo mocny kozioł, strzelony przez Zygmunta Cepoka 23.05.07.
Zyga wypatrzył go w poniedziałek i chodził za nim całe trzy dni. To medalowy selekt!!!