Oto trofeum w zbliżeniu.

Aktualna masa parostków
wynosi 425 g i jak widać
jest skupiona na dole.