Kozioł strzelony przez Krzyśka Ciemniewskiego w Kobielicach 6.06.2007r.