Piękny mocny byk strzelony na rykowisku 22.09.2007r. przez Krzyśka Ciemniewskiego.