Łowny kozioł
strzelony przez
Krzyśka Polończyka
26 maja 2007r.
Szkoda, że tak
wcześnie...

Długość tyk 23,7 i 23,5.
Rozłoga 10,5.
Reszta pomiarów - później