Kolejna klasyczna stójka w czasie ściągania do koguta bażanta.