Oto Łaciata - wyżlica gładkowłosa Zbyszka Ciemniewskiego. Po latach polowań tylko z labradorami,
Zbyszek uzupełnił swój stan posiadania o szlachetną rasę tradycyjną. Już kiedyś miał doskonałego wyżła.