"Czarne Świerki" w Rudach, luty 2007r. Powstaje nowy paśnik dla zwierzyny grubej.