30.12.2007r. - pasowanie Jurka Wieczorka na rycerza św. Huberta,
po strzeleniu przez niego pierwszego jelenia.