Jurek Wieczorek po pasowaniu
na rycerza św. Huberta,
po strzeleniu pierwszego jelenia
na polowaniu w Rudach 30.12.2007r.

Zgodnie z tradycją
farby z twarzy nie wolno zmyć
do końca dnia...