Widoczny na zdjęciu
nasz nowy silos
to jeden z 2 planowanych
w bieżącym sezonie.

W tym roku posialiśmy
kukurydzę na ziarno,
na powierzchni 6 ha.

Konsekwentnie budujemy
zaplecze magazynowe.