20.12.1953r. - wielki odyniec
i jego zdobywca Imek Skąpski
(wujek Janusza),
jeden z założycieli naszego Koła.

Tego dnia każdy z 3 najstarszych
w kole nemrodów, czyli w.w. Imek
oraz Kokoszyński i Jędrzejewski,
strzelił podobnie wielkiego odyńca.

To najstarsze zdjęcie
w kronice mojego koła. 
Rozpoczyna ono serię
12 zdjęć z albumu udostępnionego
przez Janusza Skąpskiego,
a stworzonego przez jego ojca Jana.