Lata sześćdziesiąte - ojciec Janusza, Jan Skąpski z dzikiem,
strzelonym na łąkach koło gajówki na Walkowni. To przelatek, który przed strzałem
wydawał się być potężnym odyńcem. Bywa i tak...