Oto ujęcie kończące serię
12 zdjęć z albumu udostępnionego
przez Janusza Skąpskiego,
a stworzonego przez jego ojca Jana.

Dziś już nikt nie tworzy takich
klasycznych albumów.
A szkoda...

To jest zdjęcie z ostatniej strony.
Widnieje tam podpis: 
"Stara ambona koło Thiergarten.
Jesień 1960."

30 lat temu, gdy zacząłem polować,
w naszym łowisku było wiele
podobnych ambon ...
... i z takich właśnie
polowanie ma najwięcej uroku.
Siedzi się na wolności,
a nie w zamkniętej klatce.
Przyroda otacza nas bogactwem
doznań, w tym także dźwiękowych,
które w nowoczesnych klatkach
ambon są tłumione i wypaczane.

Ileż wspomnień wywołała u mnie
ta ostatnia strona albumu. 
Życzę Wam podobnych wzruszeń.