Mocny selekcyjny dziesiątak

strzelony 21.09.2007r.

przez Stefana Paździora

w naszym rudzkim obwodzie.

Byk ważył 146 kg.