30.12.06. - wspaniały pokot po polowaniu zbiorowym. Osiem jeleni i osiem dzików,
w tym niektóre tak słusznej postury, że odważni być musieli ci, co je strzelali.