Dzik Adriana ważył 84 kg. Sam łowca wprawdzie posturą mu nie ustępuje,
ale kły ma na pewno mniejsze.