3.12.2011 - pokot po 3 godzinnym polowaniu metodą szwedzką w Baranioku: 10 danieli (8 łań i 2 cielaki),
2 dziki, 12 saren (kozy i koźlęta), 1 lis. Uwaga dla wnikliwie liczących - część zwierzyny jest jeszcze w lesie...