Wielki dzik strzelony przez J. Otrębę 23.01.2011. o godz. 20:00. Odyn ważył 100 kg.
Strzał za ucho, z pastorału, z odległości ok. 80 m, po podchodzie na kryrskich polach.