Fragment wystawy - na pierwszym planie zwraca uwagę potężny odyniec.