Piękny byk daniel, a pod nim piżmak. Czy jest podobny do siedzącego obok bobra?