Bernard Franik i jego porządny łowny byk, strzelony na rykowisku 20.09.2009r.