Jeleń byk strzelony przez Grześka Wieczorka w naszym rudzkim obwodzie, w siepniu 2011.