Rykowisko 2011 - trzeci byk Grześka Wieczorka strzelony wieczorkiem 20 września.