Przy byku Grześka - bohaterowie jego opowieści - wachtelhund Beksa i jej właściciel Marcin Rubiś.