Jeleń byk strzelony przez Bogdana Jackowskiego na polowaniu zbiorowym 4.12.2010r.