Październik 2012.

Ambona postawiona
w naszym żorskim obwodzie

Baraniok.