Grzesiu Wieczorek ze swym rogaczem strzelonym 2.08.2013 rankiem z podchodu.