Selekt Krzyśka w innym ujęciu. Byk strzelony z ambony - daleki, skuteczny strzał na 200 m.
Po strzale podniosły się pozostałe byki i wolno odeszły w las. Było ich około 20 sztuk.