Dzik strzelony przez Krzyśka Ciemniewskiego na polowaniu zbiorowym 8.12.2012.