Bardzo ciekawe trofeum Klaudiusza - wieniec posiada tylko same korony.